Ukázka ilustrace, jak může vypadat 1 postavička (slepice) z několika různých úhlů pohledu a v různých situacích.